Log Tutma Nedir ?

Log Tutma Nedir ?

LOG TUTMA NEDİR?

Log tutma meydana gelen hata, olay ya da geçmişin bir seyir defterine kaydedilmesi olayıdır. Birçok yerde kullanılır örneğin kişisel bilgisayarımız bir hata ile karşılaştığı zaman bu hatayı logdan bulabilir ve düzeltebiliriz ya da web sitemizin kodlamasında bir hata oluştuğunda hatanın yerini log kaydından bulabiliriz.

İnternet ortamının güvensizliği, hayatımıza girmiş olduğu ilk günden bu yana internet sistemlerinin hayatımızı ne gibi etkilediği ve kolaylaştırdığı da inkâr edilemez bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bundan dolayı da güvenlik oldukça önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Devlet, bu konuda birçok önlem almaya başlamış ve önlemleri de kanunlar ile belirli kalıplara sokmuştur.

Log tutmak, 5651 sayılı kanun gereğince ve ayrıca TİB (Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı) yönetmelikleri gereği her kurum, bu erişim kayıtlarını tutmakla yükümlüdür ve bu kayıtları en az 2 sene saklamakla yükümlüdür.

5651 sayılı Yasanın çıkarılmasının iki amacı bulunmaktadır. Birincisi; İnternetin önemli aktörlerinden olan içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemektir. Diğer amaç ise; İnternet ortamında iş