Sosyal Sorumluluklarımız

Sosyal Sorumluluklarımız

Sosyal sorumluluk

 1. 1. Hadiye Bozali Aslıhan KaraNesuh Ökmen Umut Küçükköse 2012 - Güz
 2. 2. Sosyal Sorumluluk Nedir?  Sosyal sorumluluk kavramı, işletmelerin kâr elde etme yükümlülüğün yanı sıra toplumdaki kişi ve kurumlara karşı yükümlü olma ve cevap verme zorunluluğu olarak ifade edilmektedir.
 3. 3. Kavramın Ortaya Çıkışı ve Tarihçesi  Sosyal sorumluluk, 1800lü yılların sonunda büyük şirketlerin sayılarının artmasıyla kavramsal olarak ortaya çıktı. Sanayi Devrimi’ne kadar sosyal sorumluluk farkında olunmayan bir hayırseverlik kavramı olarak kalmıştır. 1929 "büyük çöküntü" sonrasında sosyal sorumluluk kavramı hız kazanmıştır. 1970’li yılların başından itibaren “toplumsal pazarlama” ve “ yeşil pazarlama” gibi kavramlar ortaya atılmıştır.
 4. 4. Sosyal Sorumlulukla İlgili Kavramlar AhlakAhlak belirli bir insan topluluğunun ortaklaşa yaşam süreci sonundageliştirdiği olgular bütünüdür ve bu nedenle farklı grup ve toplumlardafarklılıklar gösterir.SürdürebilirlikSosyal sorumluluğun en önemli unsurlarından biridir. Sürekliliği olan,sonuçlarının ölçülebilir olması, sosyal sorumluluk başarısını gösterenetkenlerdendir
 5. 5. Sosyal Sorumlulukla İlgili Kavramlar  GönüllülükBireylerin toplumsal sorumluluk anlayışıyla, çıkar gözetmeksizinbilgi, zaman, beceri, deneyim ve kaynaklarını kendi özgür iradeleriile toplumsal alanlar için kullanmaları olarak tanımlanır. Hayırseverlikİşletmelerin kar amacı gütmeyen organizasyonlara sosyalsorumluluk faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere sunduğuolanaklardır.
 6. 6. Sosyal Sorumluluk Projelerinin Adımları  Araştırma Fikir Projenin Oluşturulması ve Strateji Planlama Uygulama Ölçme
 7. 7. İşletmelerin Sosyal Sorumluluk Alanları İşletme İçi Sorumluluk Alanları Çalışanlara Yönelik Sorumluluklar Hissedarlara Yönelik Sorumluluklar
 8. 8. İşletmelerin Sosyal Sorumluluk Alanları İşletme Dışı Sorumluluk Alanları Topluma Yönelik Sorumluluklar Tüketicilere Yönelik Sorumluluklar Çevreye Yönelik Sorumluluklar
 9. 9. Sosyal Sorumluluk Projeleri Neye Göre Belirlenmeli?  Faaliyet alanlarıyla örtüşmeli. Devletin ve kurumlarının eksik kaldığı alanlarda gerçekleştirilmeli. Uzun vadede marka kimliğine hizmet etmeli.
 10. 10. Avantaj ve Dezavantajlar Avantajlar: Marka bilinirliği, marka sadakati, şirketlerin kamuoyundaki imajını ve saygınlığını artırır. Aidiyet duyguları gelişir. Çalışanlar ve müşteriler, şirkete daha fazla güven duymaya, değer vermeye başlarlar. Çalışanların etkinliği, performansı ve iş tatmini yükselir. Yatırımcılara karşı cazibe artar.
 11. 11. Avantaj ve DezavantajlarDezavantaj:  Sosyal faaliyetler için yeni insan kaynağına ihtiyaç duyulabilir. İşletme sahiplerinin, ortaklarının ve ya yöneticilerinin sosyal konulara fazla duyarlı davranmaları, örgütsel amaçlardan uzaklaşılmasına neden olabilir
 12. 12. Sosyal Sorumlulukla İlgili Güncel Bilgiler Türkiyenin Sosyal Sorumluluk Liderleri Capital dergisinin 2012  Kamuoyunun en çokaraştırmasının halk takdir ettiği çalışmasonuçlarında en başarılıilk beş şirket: "Baba Beni OkulaSabancı Holding, Gönder" olurken, onuTurkcell , Koç Holding, Turkcellin "Kardelenler"Yıldız Holding ve Arçelik projesi takip ettioldu.
 13. 13. Örnek ProjelerÖRNEK PROJELER
 14. 14. Eğitim Kardelenler-Çağdaş Türkiyenin Çağdaş Kızları  Ailelerinin maddi yetersizliği nedeniyle öğrenimlerine devam edemeyen kız çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlanıp genç kızların meslek sahibi ve ufku açık bireyler haline gelmeleri amaçlanıyor. Bu doğrultuda Türkiye genelinde 5 bin kız öğrenciye öğrenim bursu sağlandı.
 15. 15. Çevre Temiz Tuvalet Kampanyası Türkiyede yapılan en uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerinden. Proje kapsamında eğitim vermeye devam eden OPET Eğitim Ekibi, yurt genelinde 72 ili gezerek 1 milyon kilometre yol kat etti. 700 saat eğitimle 300 binin üzerinde kişi doğru ve temiz tuvalet kullanımı konusunda bilgilendirildi.
 16. 16. Brisa- Farım da Açık Yolum da Çevre-Sağlık  Brisanın Bridgestone markası ile yürüttüğü bu kampanya, dünyanın en iyi sosyal sorumluluk projesi ödülünü aldı. Trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında, önce İstanbulda daha sonra diğer illerdeki benzin istasyonlarına gelen sürücülere tek tek, gündüz farının yararları anlatıldı. Otomobillerine, diğer sürücülere örnek olması için "Farım da hep açık yolum da" yazılı stickerlar yapıştırılarak bilinç oluşturulması amaçlandı.
 17. 17. Sağlık Meme Kanserine karşı Bilinçlendirme Mücadelesi Avon kampanyasının Türkiye ayağını oluşturan çalışmalar sonunda oluşturulan fonlarla devlet hastanelerine mamografi cihazları bağışlanıyor. Kadınlar hastalık ve mücadele yöntemleri konusunda bilinçlendiriliyor.
 18. 18. Abbott Access  Değerleri çerçevesinde, "Global Citizenship/Global Vatandaşlık" bilinciyle hareket ediyor. Toplumda sağlık bilincini arttırmayı hedefleyen eğitim programları, dünya çapında yardım çalışmalarına yaptığı ürün katkıları ve toplumsal organizasyonlar, eğitim kuruluşları, sağlık ve kültür hizmeti veren kuruluşlara sağladığı destekler, Abbottun global vatandaşlık çerçevesinde her yıl gerçekleştirdiği çalışmalar ana başlıklarıdır.
 19. 19. Teşekkür Ederiz

Alt Kategoriler